25.05.2019 - Kata-Potpourri (Ludwigsburg) Kata-Potpourri: Atemi-Techniken (Schläge, Stöße, Tritte)
Kata-Potpourri (Ludwigsburg).pdf