17.03.2018 - Badenliga 1.Kampftag 1. Kampftag am 17.03.2018
PS Karlsruhe : BAC Hockenheim 5 : 2 47 : 20
KG Donau/Schwenniningen : BAC Hockenheim 2 : 5 20 : 50
KG Donau/Schwenningen : PS Karlsruhe 2 : 4 14 : 37
BC Hemsbach : JC Freiburg 4 : 3 40 : 30
BC Schwetzingen : JC Freiburg 5 : 2 50 : 20
BC Schwetzingen : BC Hemsbach 4 : 3 37 : 27

Tabelle siehe PDF Dokument
Badenliga 1.Kampftag.pdf
Badenliga 1.Kampftag.pdf