13.03.2016 - Kreis Karlsruhe KVMM u10 1.Platz BC Karlsruhe 2
2.Platz 1.BC Bruchsal
3.Platz BC Karlsruhe 1
3.Platz PS Karlsruhe
5.Platz JC Ettlingen
Kreis Karlsruhe KVMM u10.pdf
Kreis Karlsruhe KVMM u10.jpg