26.03.2023 Lehrgang ü30 in Karlsruhe

offener Lehrgang zur Vorbereitung der Deutschen Meisterschaften ü30

Ausschreibung

10.04.2023: Lehrgang M/Fu16 (Herzogenhorn)

10.-14.04.2023

10.04.2023: Lehrgang M/Fu18 (Herzogenhorn)

10.-14.04.2023

15.04.2023: Rebland-Randori (Steinbach)

Reblandrandori 2023 Stand 04.01.2023
u11-u18

22.04.2023: Tageslehrgang M/F u13/u15 Baden Süd

 

05.05.2023: Landesrandori M/F u18/u21 (Karlsruhe)

 

03.05.2023: DJB Lehrgang M/Fu18 (Kienbaum)

03.-07.05.2023 Nominierte

08.05.2023: Landesrandori M/F u18/u21 (Offenburg)

 

13.05.2023: Rebland-Randori (Sinzheim)

Reblandrandori 2023 Stand 04.01.2023
u11-u18

17.06.2023: Tageslehrgang M/F u13/u15 Baden (Offenburg)